Tuyến Cáp Quang Liên Á đã sửa xong, Internet Việt Nam đi hướng quốc tế đã hoạt động lại bình thường

Gửi bình luận